torsdag 11 juli 2019

KOLESTEROL-ETT KROPPSEGET ÄMNE


KOLESTEROL – ETT KROPPSEGET ÄMNE

Bild från Jonas Bergkvist.se

Kolesterol, ett omtvistat ämne, men ett livsnödvändigt ämne som ingår som byggstenar i kroppens celler och i alla steroidhormoner. Även vitamin D är ett steroidhormon som bildas av kolesterol.
 Kolesterol intas till viss del via maten men den största mängden syntetiseras i kroppen framför allt i levern. Mängden kolesterol som bildas är beroende på hur mycket det finns i den kost vi äter. Rikligt med kolesterol i kosten minskar nyproduktionen och ökar igen vid minskat intag via kosten.
 Kolesterol utsöndras från levern till gallan och en del återupptas från tarmen och en del lämnar kroppen med avföringen. Om kolesterol samlas i höga koncentrationer i gallblåsan kristalliseras det och bildar gallstenar.

Organ som innehåller stora mängder kolesterol är levern, hjärnan, ryggmärgen och blodkärlens väggar.

LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) OCH HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL)
Kolesterol transporteras i blodet för att kunna komma fram till de celler som behöver ämnet. Transporten sker i så kallade kolesterolförpackningar som benämns VLDL, LDL och HDL.
VLDL (very low density lipoprotein) sänds FRÅN levern och ut i kroppen. I takt med att kolesterol lämnas på olika ställen i kroppen så minskar själva förpackningen och nu kallas den LDL (low density lipoprotein).
LDL kallar men det ”onda kolesterolet” och det har lättare för att härskna. Om den härsknar fastnar den lättare på en skadad kärlvägg (högt blodsocker kan skada kärlväggarna).
HDL (high density lipoprotein) kallas det ”goda kolesterolet” eftersom det samlar upp överskott av LDL och transporterar det TILL levern (högt HDL sänker risken för kärlsjukdomar).VAD ÄR ETT NORMALT KOLESTEROLVÄRDE?

Internetbild

Mellan 90 - 95 % av kvinnor och män mellan 30 och 60-års ålder har totalkolesterolvärden mellan 5 och 8 mmol/l utan att det innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar för flertalet av människor.
Ett genomgående tema för kolesterolvärden är ”Ju lägre desto bättre”, där det varit underförstått att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Det finns data som också visar att ju högre totalkolesterol desto mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt totalkolesterol säger ingenting om risk för sjukdom.

”HÖGT KOLESTEROL” ÄR OERHÖRT VANLIGT
Anledningen till att 90 - 95 % av befolkningen ända ner i 30 års ålder har högt kolesterolvärde beror på att man sänkte gränsvärdet för vad som ska anses vara för högt totalkolesterol för några år sedan. Detta utan att det finns några vetenskapliga belägg för att ett lägre totalkolesterol innebär några hälsofördelar!
Även för det "dåliga kolesterolet", LDL, har man sänkt gränsvärdet. Detta trots att oberoende studier visar att LDL inte är "ont", och att det INTE medför minskad risk för dödlighet om man sänker LDL.
Om LDL ökar så beror det på underliggande faktorer, som till exempel inflammation, att kroppen behöver tillverka kolesterol för att reparera skador. LDL är även en viktig komponent för immunförsvaret. 

Det råder ju inget tvivel om att budskapet från EUs riktlinjer har nått ut till den breda allmänheten genom massmedias försorg. Läkemedelsindustrins många kanaler har lång erfarenhet av hur människors intresse för kolesterolhotet kan hållas levande.

Man får inte heller underskatta den ekonomiska sidan av överbehandlingsproblematiken. I förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar hos friska individer där totalkolesterolet ligger < 5 mmol/l och LDL-kolesterolet ligger <3 mmol/l behandlar man med statiner. Det är inte många år sedan dessa värden angavs som målvärden vid behandling av högriskpatienter.
Lipitor, ett kolesterolsänkande läkemedel är världens mest sålda läkemedel, och 2007 såldes Lipitor för ca 90 miljarder kronor på ett år.


 ANDRA FAKTORER ÄN LDL VID KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR
1985 tilldelades Nobelpriset i medicin till Michael S. Brown och Joseph L. Goldstein vid Texas Southwestern Universitetet, medicinska Center i Dallas, för sin upptäckt att det är Lp(a) (Lipoprotein (a)) och inte LDL kolesterol som ursprungligen binder till skadade blodkärl.


INFLAMMATION ÄR EN BIDRAGANDE FAKTOR TILL ÅDERFÖRKALKNING

Internetbild visar åderförkalkning

Mekanismen som komplicerar vid arterioscleros (åderförkalkning), när det gäller Lp (a) är att apo (a) (apolipoprotein (a)) har karaktären av ett klibbigt kardborrespänne som orsakar att den enkelt binder upp i blodkärlen. Apo (a)'s klibbighet gör att den lätt fångar upp LDL, VLDL, och andra infiltratörer i blodomloppet som kalcium, men även bakterier och andra cellformat, skräp som orsakar en inflammatorisk reaktion och tillströmningen av vita blodkroppar. Dessa celler försöka äta det skräp som samlats och blir förvandlade till en form av skum, celler som orsakar en ännu större blockering.
Höjd nivå av CRP (inflammationsmarkör) verkar tyda på att denna process har initierats. Sålunda en inflammatorisk process kan bara inträffa om en skada uppstått på kärlväggen ofta beroende på C-vitaminbrist och en försvagning av instabiliteten av väggen och att LP (a) har fäst till den för att reparera skadan. Flera studier har visat att C-vitamin kan sänka CRP och därmed bidra till att läka skadan på kärlväggen.TRIGLYCERIDER

Bild från Jonas Bergkvist.se

Nämner även några ord om ett annat fettämne som finns i kroppen, nämligen triglycerider.
Triglycerider är ett fettämne som kroppen inte producerar själv utan som finns i den mat vi äter.
Triglyceriderna absorberas av tarmen och kommer på så sätt till levern. Härifrån transporteras det sedan vidare till olika delar i kroppen genom blodet för att användas som energi. Det kan även förvaras till fett i kroppens fettvävnad.
Det finns flera olika typer av triglycerider och alla innehåller de mättade-, fleromättade- och enkelomättade fettsyror.
Kraftigt förhöjda triglyceridvärden ökar risken för inflammation i bukspottkörteln, men man har sett att intag av Omega-3-preparat kan sänka triglyceridvärdena.FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Mat för hälsa eller ohälsa

De viktigaste åtgärderna för att få en bra sammansättning av blodfetterna är att minska inflammationer i kroppen. Ät antiinflammatorisk kost som förespråkar mycket bär, färska grönsaker, vildfångad fisk, nötter, fröer, avokado och räkor*.
Ta tillskott av omega 3 och Q10 vilket är ett viktigt tillskott eftersom bildningen av Q10 minskar i levern vid stigande ålder. Magnesium, D-vitamin och C-vitamin är viktiga tillskott också.
Örter som gurkmeja, ingefära, MSM och grönt te är bra att använda. Mariatistel och maskros understödjer en frisk leverfunktion. Att stressa mindre och sova ordentligt är också mycket viktiga faktorer för hälsan.LÄKEMEDEL

www.spacedoc.com

Det finns naturligtvis läkemedel för att tvinga ner kolesterolvärdet, så kallade statiner. Att behandla med statiner inte är helt ofarligt. Vanliga biverkningar, förutom de metaboliska, nedsatt sexuell funktion, diabetes och depression är led- och muskelsmärtor med försvagning av hjärtat (som också är en muskel).
En annan biverkning är att statinerna slår ut flera viktiga ämnen bland dem Q10 och bildningen av det ämnet minskar också med stigande ålder vilket i sig bör vara en orsak att tillföra det till kroppen i stället för att sänka det.
Minnesförlust, glömska, amnesi, försämrat minne, förvirring i samband med statinanvändning, har rapporterats. Denna biverkning kan försvinna vid avbrytande av statinbehandling.
Vad som däremot inte står i läkemedelsfass är att varje 1 % man sänker kolesterolet på äldre, 65+, så ökar dödligheten med 11 %.

Dr Duane Gravline har skrivit en bok om detta: Lipitor thief of memory. Han har en hemsida kallad spacedoc.:www.spacedoc.com/ där han beskriver bland annat minnesförlusten.


ALTERNATIVA LÄKEMEDEL
Förpackning:
60 tabletter
120 tabletter
Dosering:
2 tabletter per dag (gärna på kvällen). Vid behov kan tabletterna delas, tuggas eller malas och blandas i födan. 

Det finns alternativa behandlingsformer för att understödja ett normalt kolesterolvärde eftersom behandling med statiner inte är helt ofarligt. Så vad kan man göra om man inte tål eller vill äta statiner? Ett kosttillskott på den svenska marknaden är en intressant och vettig produkt som heter Redasin**. Det är ett naturligt alternativ för den som vill hålla sitt kolesterolvärde i schack. Redasin innehåller rött ris, B6, B9, B12 och Q10 och har visat sig sänka LDL kolesterolet med 28 % och totalkolesterolet med 22 % om det är förhöjt.

Innehåll 180 kapslar, i dygnsdosen (1 kapsel): 
Fiskolja 1000 mg 
En forskningsstudie visar att dagligt intag av kosttillskottet Omega 3, jämfört med att ta kolesterolsänkande läkemedel, visade att den som åt Omega 3 hade bättre värden än de som åt statiner.

Innehåll 90 tabl.  i dygnsdos (1 tabl):
Vitamin C 1000mg (1 250 % av DRI)
Citrus Bioflavonoidkomplex 50 % 100mg**
DRI=Dagligt referensintag
** Inget DRI fastställt
Dr. Linus Pauling och Dr. Matthias Rath upptäckte att hjärt- och kärlsjukdom i första hand är en degenerativ sjukdom som orsakas av kronisk C-vitaminbrist. Den extracellulära nivån av Lp (a) och fibrinogen är en försvarsmekanism för att begränsa de skador som denna brist orsakar. Detta försvar förvandlas till en sjukdomsprocess som leder till fortsatt anhopning av plack på kärlväggarna. Detta har lett till att Lp (a) och fibrinogen/fibrin har blivit kännetecken för aterosklerotiska skador.
Rath och Pauling säger att Lp (a) stärker kärlväggen, särskilt vid C-vitaminbrist. Vid låga C-vitaminkoncentrationer är tillverkningen av kollagen och elastin nedsatt och utfällning av Lp (a) hjälper till att kontrollera den resulterande instabiliteten i kärlväggen. Ökat intag av C-vitamin eliminerar behovet av Lp (a) och stärker blodkärlen och därmed kan C-vitamin ersätta Lp (a).TESTIMONIALS

Artiklar från nöjda användare av Redasin

Det finns berättelser från Lennart, Marita, Anders, Chatarina, Britt-Mari, Carin, Margaretha och många, många fler som inte tålde statiner eller ville utsätta sin kropp för biverkningar. De sökte i stället alternativa vägar och fann Redasin. De har fått normala kolesterolvärden när de började med naturmedlet.

Vid frågor om kolesterol, kost och naturmedel får du också gärna kontakta oss för vägledning, info@homeopathuset.seNågra förklaringar
*Räkor är inte bara goda, de är mycket nyttiga också. För inte så länge sedan varnade man för att äta för mycket räkor eftersom de innehåller mycket kolesterol. Man har dock ändrat inställning och anser nu att för majoriteten av människor är det okej att äta mycket räkor.

**Redasin innehåller rött ris som framställs genom en jäsningsprocess av svampen Monascus purpureus***, Ubikinon (Co-enzym 10) Q10)) som är ett fettlösligt vitaminliknande ämne och som finns i alla celler. Q10 spelar en viktig roll i cellernas energiproduktion och är en stark antioxidant. Hjärtat har särskilt stor nytta av Q10 på grund av dess stora energiförbrukning. Q10 bildas i levern men halten minskar med stigande ålder och som en följd av vissa sjukdomar och läkemedel.
Folsyra (B9), B6 och B12 hjälper till att sänka skadliga homocysteinnivåer**** i blodet. Ökade homocysteinnivåer kan man få av vitaminbrist. Symptom kan visa sig som kardiovaskulära sjukdomar.

***Monascus purpureus är en svampart som beskrevs av Went 1895. Monascus purpureus ingår i släktet Monascus och familjen Monascaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life

****Homocystein är ett ämne som bildas i kroppen i samband med den naturliga förbränningen. Vi äter ju mat och maten omvandlas till energi i kroppen. I samband med omvandlingen uppstår en massa biprodukter och homocystein är en av dem.
Orsak till hörhöjda homocystinvärden kan vara Brist på vitamin B12, vitamin B9 och antagligen även vitamin B6. Orsaken till B-vitaminbrist kan bero på att man inte äter tillräckligt med B-vitamin eller att man har problem i mag-och tarmkanalen.
Man kan också få högt homocysteinvärde av en del mediciner, bland annat antibiotika och magmedicinerna Lanzo och Losec.

Det finns också en koppling mellan högt homocysteinvärde och hjärt-och kärlsjukdom. 
Källor: Nisse Simonsson; Överläkare, Andreas Eenfeldt; Läkare, specialist allmänmedicin, Ralf Sundberg; Docent, Uffe Ravnskog; Läkare, Malin Andersson; Läkare, SCB Befolkningsstatistik, Karolinska Universitetslaboratoriet och Gustaf Wahlberg, Läkare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.