fredag 16 januari 2015

REGLER FÖR UTFODRING

Ett citat ifrån boken – Hästen i hälsa och sjukdom- ifrån 1923.

Kapitel 2.”Foderläran”  av bataljonsveterinär H WaxbergInternetbild

Utan äggvitetillförsel kan djuret icke leva och växa. En häst om 500 kg:s vikt behöver som underhållsfoder per dag 600 gr, vid arbete betydligt mer.

Kvalitén på foder påtalas tydligt; Unken, möglig havre är i hög grad hälsofarlig. Färsk havre bör givas i mindre kvantitet 1/3 av vanlig giva.

Krossning av havre förkortar tuggningstiden, men genom den ringa insaliveringen tillgodogöres havren ofullständigt. Djur som utfodras med krossad havre se bra ut, men förlora i uthållighet och energi. Det måste därför betraktas som oändamålsenligt att vänja djuren vid krossad havre

 ”Regler för utfodring”
1. För trupphästen är föreskrivet en bestämd ration(giva). Och en dylik ligger väl till norm för utfodringen i de flesta stallar, Detta utesluter icke, att utfodring inom ramen av denna kan ordnas individuellt. Den ena hästen kan behöva tillskott på havre, den andra mera stråfoder för att fylla ut reven. Befälhavaren för stall liksom fodermarsk bör söka noga känna sina hästars olika näringsbehov. Regelbundna vägningar av hästarna giva god ledning.

2. Alla övergångar till utökade rationer, liksom från ett fodermedel till annat, måste ske mjukt. Blir man, som t ex i fält nödsakad giva hästen foder, som ej är så smakligt, ger man små givor.

3. Hästen vänjes vid bestämda fodertider.

4. Hästen behöver ungefär 2 timmar för att smälta ett större fodermål. Skall man därför rida vid kl 8, bör hästen fodras kl 5,45. Det största fodret ges på eftermiddagen en stund efter avslutat dagsarbete.

5. Fodra aldrig hästen med kraftfoder omedelbart vid hemkomsten efter strängt arbete. Kroppen är då uttröttad, och magen inte ur stånd att bearbeta fodret, varför detta lätt kan råka i jäsning. Försyndelse i detta avseende är en av de vanligaste orsakerna till sjukdomen kolik.

6. Hästen ska ha vila, då den förtär sitt foder. Man bör sålunda ej rykta under utfodringen.

7. Det är av stor vikt, att utfodringen rättas efter kraven på hästen arbetsprestation. Vid strängt arbete är det olämpligt med för stora stråfodergivor. Dels taga de lång tid att förtära och smälta, dels skrymma de för mycket i buken och försvåra andningen. Vid tider av vila är det av synnerlig vikt, att kraftfodergivan minskas. Detta förbises ofta, och följden: många unga, utmärkta hästar ha fått släppa livet till i korsförlamning. Lägg synnerlig vikt vid att krubborna efter varje fodermål omsorgsfullt rengöras. Har hästen icke ätit upp, borttaga kvarlevorna. Endast genom denna enkla åtgärd kan mången gång en förut dålig aptit förbättras. Slut citat.

Enligt mig borde den här foderläran plastas in och sättas upp i varje stall!

Att fodra för hälsa

Havre och Hö

Glöm inte vikten av vatten

En medelstor häst i normalt arbete behöver dricka mellan 40 och 75 liter vatten per dygn.
Underhållsbehovet är minst 5-15 liter vatten per 100 kg kroppsvikt och dag. Hästen suger och sväljer ca en gång per sekund. I en enda omgång kan hästen dricka ungefär fyra liter 
(på grund av att hästen är ett så kallat "bytesdjur" måste den kunna dricka stora mängder snabbt vid t ex ett vattenhål).

Om det är en vattenkopp i boxen skall flödet vara minst 8 liter/minut motsvarade det hästen får i sig på samma tid om den dricker ur en hink, är flödet i vattenkoppen lägre får man kompensera med hink.

För att tillfredsställa saltbehovet
Fysiologisk koksaltlösning består av 9 g vanligt koksalt löst i en liter vatten, det ger samma koncentration som hos blodet.

Givetvis skall hästen fortfarande erbjudas rent vatten i en hink vid sidan av koksaltlösningen.


2 kommentarer:

  1. Usch vilka gammaldagsa utfodrinhsråd. De skulle jag slänga i soptunnan!
    Hästar skall ha fri tillgång på grovfoder! Och efter mananalys kompletterande mineraler. Det är min åsikt.

    SvaraRadera
  2. Ja, det är från militärens utfodringsrekommendationer. Ändå intressant läsning tyckte jag och delade med mig av den.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.